Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 15.07.2024, serwis aktualizowany: 29.03.2024 o godzinie: 12:06

Strona główna

 

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W STRZELCACH OPOLSKICH
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Komenda Powiatowa Policji

w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Piłsudskiego 3

tel. 47/8632203

strzelce-opolskie.policja.gov.pl

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich
z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 3 w Strzelcach Opolskich, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

- sms lub mms pod numerem: 695 872 356,

- e-mail: dyzurny.st@op.policja.gov.pl,

- fax: 47/8632245

- PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji Strzelcach Opolskich: dyzurny.st@op.policja.gov.pl oraz na fax: 47/8632245.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 695 872 356,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyzurny.st@op.policja.gov.pl
  • Faksem pod numer: 47/8632245
  • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Oposlkich, ul. Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie
  • Złożyć osobiście u Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

Rejestr tlumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

do góry